Kvalitetni umetnički projekti, festivali i programi zaslužuju da se o njima više govori, piše i čita u javnosti. Brižno gradimo odnose sa svim našim klijentima – osluškujemo vaše potrebe, partnerski planiramo stratešku komunikaciju i zajedno sa vama ostvarujemo željene ciljeve.

Saznajte više

Portfolio

  • Sve
  • Odnosi s medijima
  • Video produkcija
  • Odnosi s javnošću

Rekli su o nama

Najnovije

Naši klijenti