Beldocs je jedan od najvećih dokumentarnih filmskih festivala na Balkanu. Agencija KomunikArt sarađuje sa festivalom od 2015. godine.

Klijent: Beldocs
Poslovi: Odnosi s medijima
Opis poslova: Ugovaranje medijskih sponzorstava; organizacija i priprema konferencija za medije; priprema i distribucija saopštenja, izveštaja i poziva za medije; priprema i distribucija PR intervjua; zakazivanje gostovanja, izjava, intervjua; vođenje festivalskog press centra; hosting medija u toku festivala.
Broj medijskih objava: 1350
Početak saradnje: Mart 2015.
Website:  www.beldocs.rs