Centar za ženske studije, zajedno sa partnerskim organizacijama KomunikArtStripotetke i MiniBookvica, organizovao je umetničko-teorijsku radionicu namenjenu strip autorima:kama i vizuelnim umetnicima:cama. Umetničko-teorijska radionica u okviru “Fem.Com(ics)” projekta održana je 8. i 9. juna u Kulturnom centru/Galeriji Milorada Bate Mihailovića u Pančevu. Vikend je protekao u konstruktivnoj razmeni znanja i dobrom druženju koji su otvorili prostor za razvijanje kritičkog mišljenja u pravcu rodne reprezentacije u stripu i društveno angažovanog umetničkog stvaralaštva.

Prvog dana radionice, predavačice Jelena Višnjić iz organizacije BeFem, kao i Nađa Bobičić i Irena Jovanović iz MiniBookvice, govorile su o načinima na koje feministička medijska i književna kritika mogu da se primene i na strip, a učesnici/ce su imali:e priliku da novostečeno znanje primene u zajedničkoj analizi nekih od najpoznatijih evropskih strip izdanja.

Drugog dana radionice, Jana Adamović, Dragana Radanović i Danica Jevđović iz udruženja Stripotetke, ispričale su na koje su sve načine žene lomile kalupe u stripu, i nastavljaju da se u okviru ove umetničke forme bore za svoje mesto i izraz. Tokom poslednjeg predavanja umetnici/ce su otpočeli/e rad na dizajnu karaktera, a njihovi crteži i rešenja biće prvi put predstavljeni ove jeseni na Nova Festivalu u Pančevu.

Sve vesti o projektu “Fem.Com(ics)” možete pratiti narednih meseci u okviru ovog taga: https://www.zenskestudie.edu.rs/tag/fem-comics/

Projekat „Fem.Com(ics): reprezentacija rodnih uloga u savremenom autorskom stripu u Srbiji” podržan je od strane Vlade Švajcarske u okviru programa “Kultura za demokratiju”, koji sporovodi Hartefakt fond.