cof

U okviru posete predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona Republici Srbiji, u Beogradu je u 15. jula 2019. godine potpisan Sporazum o saradnji u oblasti kulture i stripa između francuskih i srpskih institucija – Francuskog instituta u Srbiji koji je i inicijator sporazuma, Međunarodnog centra za strip i ilustraciju (Angulem, Francuska), Agencije Komunikart i Grada Pančeva.

Sporazumom je predviđeno uspostavljanje prvog rezidencijalnog programa u oblasti stripa između Francuske i Srbije, koji se od 2020. godina održava u dva grada, Angulemu i Pančevu. Cilj ovog sporazuma je jačanje umetničke, naučne, pedagoške i kulturne saradnje između dve zemlje. Između ostalog, sporazum predviđa zajedničku organizaciju radionica i obuka namenjenim crtačima, razvoj naučne saradnje u vidu studija i članaka koje se tiču srpskog stripa u cilju uspostavljanja bibliografske baze, razmenu dokumenata i bibliografskih podataka, koprodukcijski rad na izložbama, organizaciju pozajmica strip radova i drugo.

Vizual-1

Krajem januara 2020. raspisan je konkurs za srpskog rezidenta/rezidentkinju u Angulemu, na koji se javilo ukupno 13 kandidata i 10 kandidatkinja. Konačnom izboru prethodila je uža selekcija u Srbiji, koju su realizovali domaći partneri na projektu Ukrštenih rezidencija – Francuski institut u Srbiji, Grad Pančevo i Agencija Komunikart. Među 23 prijavljena autora i autorki, kao najboljih troje su izdvojeni projekti Dragane Radanović, Borisa Stanića i Ive Atoski. Stručna komisija u Angulemu je, u aprilu, za rezidentkinju odabrala Draganu Radanović i njen projekat  “Nova slika detinjstva – eksperimenti”, koji istražuje konstrukciju detinjstva u stripovima i pronalazi nove načine pripovedanja o tom životnom periodu.

Dragana Radanović i Alize de Pen na Nova Festivalu 2020

Aprila 2020. je raspisan i konkurs za francuskog rezidenta/rezidentkinju u Pančevu. U julu su članovi komisije u Angulemu za uži izbor odabrali tri kandidatkinje – Maurane Mazars, Mireille Nyangono Ebene i Alizee De Pin. Nakon uvida u portfolia, projekte i motivaciona pisma, komisija u Srbiji odabrala je strip autorku Alizee De Pin za rezidentkinju. Ona je u Pančevu razvijala svoj novi projekat, strip album od 120 strana, koji govori o nuklearnoj katastrofi po scenariju Jean-François Julliarda, direktora „Greenpeace“ organizacije u Francuskoj. Kako je komisija ocenila, njeni radovi su usko povezani sa aktuelnom stvarnošću, svakodnevnim životom autorke i iskustvima koje stiče kroz putovanja i upoznavanje sa novim ljudima i mestima.

Za šestoro finalista konkursa – troje autora/ki iz Srbije i troje iz Francuske – organizovana je izložba radova na Nova Festivalu decembra 2020. godine. Na ovoj izložbi javnost je mogla da se upozna sa njihovim projektima kojima su konkurisali za rezidenciju, kao i sa prethodnim stvaralačkim opusom dve odabrane rezidentkinje, koji je predstavljen na posebnoj izložbi.