Fondacija Saša Marčeta svoje aktivnosti usmerava ka publici – neguje i gradi odnos sa publikom. Potreba da stalno budemo aktivni i da naša iskustva delimo i prezentujemo zahteva veliku posvećenost. Više ne možemo da zamislimo pojednostavljenu komunikaciju, oslonjenu samo na interne resurse. Komunikart je sada deo našeg tima i svojim profesionalnim odnosom, izgrađenom etikom, a opet jednostavno i precizno, doprinosi da kvalitetnije razumemo i promišljamo načine i mogućnosti komunikacije.