Fondacija Saša Marčeta je neprofitna organizacija osnovana sa ciljem da doprinese razvoju i popularizaciji kulture, umetnosti i nauke. Agencija KomunikArt strateški planira komunikaciju s javnošću za Fondaciju od jeseni 2020. godine

Klijent: Fondacija Saša Marčeta
Poslovi: Strateška komunikacija; odnosi s medijima; kampanje na društvenim mrežama
Opis poslova: Komunikacija s javnošću putem posebnih poziva i njuzletera; priprema i distribucija saopštenja, izveštaja i poziva za medije; priprema i distribucija PR intervjua; zakazivanje gostovanja, izjava, intervjua, priprema i realizacija kampanja na društvenim mrežama.
Početak saradnje: 2020.
Način saradnje: Šestomesečni ugovor
Website:  fondacijasasamarceta.org