Filmski centar Srbije je ustanova kulture koja obavlja stručne poslove u oblasti kinematografije. Osnivač јe Republika Srbiјa, a Osnivačka prava u ime Republike Srbiјe vrši Vlada. Agencija KomunikArt vodi komunikaciju s medijima za Filmski centar Srbije od maja 2018. godine.

Klijent: Filmski centar Srbije
Poslovi: Strateška komunikacija; odnosi s medijima; krizni PR
Opis poslova: Organizacija i priprema konferencija za medije; priprema i distribucija saopštenja, izveštaja i poziva za medije; priprema i distribucija PR intervjua; zakazivanje gostovanja, izjava, intervjua.
Broj medijskih objava: 60 – 100 mesečno
Početak saradnje:  2018.
Website:  http://www.fcs.rs/