Biljana Ćirić

Kustoskinja Biljana Ćirić dobitnica je nagrade za publikacije na 14. dodeli nagrada AAC (Award of art China), za knjigu „From a History of Exhibitions towards a Future of Exhibition-Making – Exhibition-Making Practices in China and Southeast Asia”. Knjiga je objavljena u saradnji sa medjunarodno poznatim izdavačem Sternberg Pres.

Award of Art China je najznačajnija kineska nagrada na polju savremenih umetnosti, koju je 2006. godine ustanovio Artron Art Group. Kroz godišnje istraživanje i ispitivanje kineskih savremenih umetnika i njihovog rada, ova nagrada teži predstavljanju najboljih dostignuća savremene umetnosti u kineskom kulturnom kontekstu, kao i promociji jedinstvenog žanra globalnoj publici.

Zbog specifičnih okolnosti usled pandemije virusa COVID-19, ovogodišnjе nagrade su dodeljenje onlajn. Međunarodni kustos i umetnički kritičar Hou Hanru bio je predsedavajući žirija, dok su ostali članovi komisije za dodelu nagrada bili Barbara Pollack, Dong Bingfeng, Liu Xiaodong, Philipple Pirotte, Zoe Butt i Zheng Shengtian.

Nagrađena knjiga rezultat je tekućeg rada na različitim povezanim platformama pod istim imenom, koje je inicirala i organizovala Biljana Ćirić, u sklopu institucija u Kini, Novom Zelandu I Jugoistocnoj Aziji  (St Paul St Gallery AUT (2013), Rockbund Art Museum (2018) i Guangdong Times Museum (2019)). U predstavljenim tekstovima, pisci, kustosi i praktičari umetnosti u regionu prisećaju se značaja izložbi kao forme i medijuma predstavljenih na skupštinama.

promocija-Knjige-NABA-Akademija-Milano-2020-Januar

Biljana Ćirić je osnivacica i organizatorka institucije  What Could Should Curating Do u cijem sklopu je i aktuelni Međunarodni  program „Šta kustosiranje može/treba da bude“ (WCSCD) pokrenutog 2018. godine u Beogradu kao edukativna platforma koja se bavi pojmom kustosiranja. Od 2020. godine, WCSCD je počeo da inicira sopstvena kustoska istraživanja i projekte koji bi rešili tu vrstu složenosti, zadržavajući obrazovnu komponentu kao srž programa. Celokupan program i serije javnih predavanja inicirala je i organizovala kustoskinja Biljana Ćirić. Serija onlajn predavanja u okviru programa „Šta kustosiranje može treba da bude“ 2020/2021 realizuje se u saradnji sa Divisions of Arts and Humanities, Duke Kunshan University i SeeCult platforme.