Rad Stanice mnogo je više aktivistički nego što nam je namera da osvojimo veliki broj “konzumenata” naših programa. KomunikArt je omogućio da optimalno uobličimo strategiju komunikacije takvih sadržaja i poruka. Britka, odlučna, s punim razumevanjem složenih procesa borbi na našoj kulturnoj sceni – ekipa KomunikArta je naš dragoceni timski saradnik koji nam olakšava rad, ali i koji nas svojom energijom podstiče da budemo bolji.