Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo započeli saradnju sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, najstarijim i najvećim fakultetom za jezike, književnost i kulturu u Srbiji i okruženju. Ovim angažmanom smo u prilici da predstavimo širok spektar naših kompetencija i mogućnosti, koje prevazilaze ono što obično nazivamo “PR kampanjom”.

Tokom ove dugoročne saradnje ne samo što ćemo kreirati i održavati društvene mreže i youtube kanal Filološkog fakulteta, već ćemo angažovati i naš kompletan foto, video i dizajn tim radi kreiranja vizuelnog identiteta ove prestižne akademske institucije na društvenim mrežama i youtube kanalu, kao promotivnim online materijalima.

Naravno, naše aktivnosti biće fokusirane i na predstavljanje fakulteta putem tradicionalnih medija, a sa naročitim akcentom na obraćanje budućim studentima i svima onima koji žele da upišu neki od studentskih profila na Filološkom fakultetu.

Studije na Filološkom fakultetu u Beogradu pripremaju studente za raznovrsna zanimanja, od tradicionalnih do najmodernijih, i otvaraju vrata svih tipova karijere. Sa diplomom Filološkog fakulteta možete biti profesor ili prevodilac, ili raditi i u državnim institucijama, domaćim i međunarodnim organizacijama itd. Na Filološkom fakultetu na osnovnim studijama zastupljeno je više od 25 studijskih profila. Opširnije informacije dostupne su na sajtu fakulteta i zvaničnim stranicama i grupama pojedinačnih katedara na društvenim mrežama.