Strateški planirana komunikacija prioritet je naše agencije.

  • Usluge savetovanja
  • Usluge izrade PR strategija i akcionih planova
  • Konsalting u vezi sa EU projektima