Odnosima s javnošću stvaramo, unapređujemo i rukovodimo komunikacijom naših klijenata i ciljanih javnosti.

  • Komunikacija između klijenata i medija
  • Komunikacia između klijenata i stakeholder-a
  • Formiranje PR alata za različite vrste javnosti
  • Definisanje ciljanih javnosti
  • Formiranje ključnih poruka
  • Istraživanja i analiza komunikacione situacije za svakog klijenta posebno
  • Zajedno sa klijentima postavljamo ciljeve i radimo na njihovom ostvarivanju
  • Kreativa