Našim strategijama u oblasti kriznog PR-a analiziramo okolnosti, razvijamo krizni plan i postupamo odgovorno poštujući kodekse profesionalne etike. Reputacija naših klijenata nam je na primarnom mestu. 

  • Analiza krizne situacije
  • Razvijanje kriznog plana
  • Krizna komunikacija