Organizacija promotivnih događaja za medije i javnost i produkcija foto i video materijala postali su važan segment komunikacije. Organizujemo različite događaje za medije a snimljeni materijal montiramo i prilagođavamo potrebama naših klijenata. 

  • Organizacija događaja za medije i javnost
  • Snimanje i fotografisanje konferencija, događaja, intervjua
  • Priprema formata za društvene mreže